Wie schonn wëll sech net verlieben

Dësen Wonsch ass sou heefeg katholozismus wéi en Hashtag op engem Kardashian-Tweet

Wann s du un engem Meedchen Gefall fënns an absolut wëlls, datt si sech och an dech verléift, dann gëtt et e puer Methoden, fir hiert Interessi ze wecken. Domat huet sech e Meedchen an dech verléift, muss du ob d verbal a nonverbale Weis Unzéiung schafen. Ausserdeem muss du dir deng liebenswerten Qualitäten weisen, an dir d Zäit huelen, si kennenzeléieren.

Virun allem awer ass du selwer an respektiere si fir dat, wat si ass

About